AOI 1940-41

   
       
778
Busta "PM N1 -A.O.I.- 7.8.40" 15,00
  Aggiudicato   15,00
779
Busta racc. "PM N1 *A.O.I.* 13.8.40" 800,00
   
780
Busta affr. 75c. Eritrea Effige VEIII + 1 PA Eritrea "PM N1002 *A.O. 12.12.40" 18,00
   
781
Piego "PM *N 1002* 2.10.40" 10,00
   
782
Piego racc. affr. 1 AOI "PM N 34 *A.O.I* 7.8.40" al verso transito "PM N2 -A.O.I. 10.8.40" (bollo tipo 1b) 600,00
   
783
Piego "PM N 34 *A.O.I* 11.7.40" 20,00
  Aggiudicato   20,00
784
Piego "PM *N 1034* 28.11.40" 10,00
   
785
Busta con francobolli caduti "PM *N 1045* 9.1.42" 10,00
   
786
Due frammenti affrancati rispettivamente con 5c. e 10c. Triennale d'Oltremare AOI annulli "PM *N 1056* 8.10.40" e "PM N 56 *A.O.I.* 8.10.40" 20,00
   
787
Busta racc. affr. 1 + 2x2 Eritrea Pitt. "PM *N 1067* 14.11.40" 200,00
   
788
CI affr. 50c. AOI + 1 PA AOI "PM 1078 *A.O.I.* 6.12.40" 500,00
   

Link al frame di presentazione